हिमाली भेगको लागि स्थानीय बालीका उत्कृष्ठ जातहरु

Authors:  Krishna Hari Ghimire, Bal Krishna Joshi, Bharat Bhandari and Devendra Gauchan

Year: 2019

नेपालको विविधतायुक्त हावापानी तथा जटिल खेती प्रणालीका कारण पनि नेपाली किसानहरुलाई विविध बालीहरुका विशेष गुणहरु भएका विविधतायुक्त जातहरुको आवश्यकता पर्दछ । यस्ता जातहरु खासगरी हिमाली भेगका किसानहरुको लागि धेरै सीमित मात्रामा उपलब्ध छन् तापनि यिनीहरुको बारेमा उपयोगी जानकारी समाबेश भएको कृषक-मैत्री प्रकाशनहरु नेपाली भाषामा हालसम्म उपलब्ध छैन । यस्तो अवस्थामा यो पुस्तिका प्रकाशनमा आउनु आम किसानहरु, बीउ उत्पादक समुह, बीउ व्यवसायीहरु तथा कृषि प्रसार कार्यकर्ताहरुको लागि खुशीको कुरो हो । यो पुस्तिकामा उच्च पहाडी (१५०० मि . भन्दा माथि ) तथा हिमाली क्षेत्र (२०००-३५०० मि . सम्म) का लागि महत्वपूर्ण स्थानीय बालीहरु: उवा, कागुनो, कोदो, चिनो, चिसो सहने धान, फापर, लट्टे र सिमीका उत्कृष्ठ सुचीकृत तथा सूचीकरण-उन्मुख जातहरुको बारेमा छोटो जानकारी समाबेश गरिएको छ ।