गौरीशंकर गाउँपालिका १ र २, जुंगू, दोलखामा पाइने रैथाने बालीका जातहरु

गौरीशंकर गाउँपालिका १ र २, जुंगू, दोलखामा पाइने रैथाने बालीका जातहरु

गौरीशंकर गाउँपालिका १ र २, जुंगू, दोलखामा पाइने रैथाने बालीका जातहरु Authors: Niranjan Pudasaini, Brinda Linkha Year: 2020 Description: परियोजनाले आफ्नो कार्यक्षेत्र गौरीशंकर गाउँपालिका १ र २, जुंगू, दोलखामा पाइने परियोजनाका लक्षित बालीहरू र तिनका जातहरूको जानकारीहरू...
खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा नं. ४, छिप्रा, हुम्लामा पाइने रैथाने बालीका जातहरु

खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा नं. ४, छिप्रा, हुम्लामा पाइने रैथाने बालीका जातहरु

खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा नं. ४, छिप्रा, हुम्लामा पाइने रैथाने बालीका जातहरु Authors: Saroj Pant, Sundar Rawat, Niranjan Pudasaini Year: 2020 Description: परियोजनाले आफ्नो कार्यक्षेत्र खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा नं. ४, छिप्रा, हुम्लामा पाइने परियोजनाका लक्षित बालीहरू र...
तातोपानी गाँउपालिका वडा नं. ४, हाँकु, जुम्लामा पाइने रैथाने बालीका जातहरू

तातोपानी गाँउपालिका वडा नं. ४, हाँकु, जुम्लामा पाइने रैथाने बालीका जातहरू

तातोपानी गाँउपालिका वडा नं. ४, हाँकु, जुम्लामा पाइने रैथाने बालीका जातहरू Authors: Pragati Babu Paneru, Lalita Ale Magar, Niranjan Pudasaini Year: 2020 Description: परियोजनाले आफ्नो कार्यक्षेत्र तातोपानी गाँउपालिका वडा नं. ४, हाँकु, जुम्लामा पाइने परियोजनाका लक्षित...
Catalogue of Traditional Mountain Crop Landraces in Nepal

Catalogue of Traditional Mountain Crop Landraces in Nepal

Catalogue of Traditional Mountain Crop Landraces in Nepal Authors: Rita Gurung, Rajeev Dhakal, Niranjan Pudasaini, Pragati Babu Paneru, Saroj Pant, Achyut Raj Adhikari, Subash Gautam, Ritesh Kumar Yadav, Krishna Hari Ghimire, Bal Krishna Joshi, Devendra Gauchan,...
हिमाली भेगको लागि स्थानीय बालीका उत्कृष्ठ जातहरु

हिमाली भेगको लागि स्थानीय बालीका उत्कृष्ठ जातहरु

हिमाली भेगको लागि स्थानीय बालीका उत्कृष्ठ जातहरु Authors:  Krishna Hari Ghimire, Bal Krishna Joshi, Bharat Bhandari and Devendra Gauchan Year: 2019 नेपालको विविधतायुक्त हावापानी तथा जटिल खेती प्रणालीका कारण पनि नेपाली किसानहरुलाई विविध बालीहरुका...