Good Practices for Agrobiodiversity Management

Good Practices for Agrobiodiversity Management

Good Practices for Agrobiodiversity Management Authors: Bal Krishna Joshi, Devendra Gauchan, Bharat Bhandari, Devra I. Jarvis Year: 2020 Description: A good practice is a process or methodology or action that is effective and successful in achieving its objectives. It...
गौरीशंकर गाउँपालिका १ र २, जुंगू, दोलखामा पाइने रैथाने बालीका जातहरु

गौरीशंकर गाउँपालिका १ र २, जुंगू, दोलखामा पाइने रैथाने बालीका जातहरु

गौरीशंकर गाउँपालिका १ र २, जुंगू, दोलखामा पाइने रैथाने बालीका जातहरु Authors: Niranjan Pudasaini, Brinda Linkha Year: 2020 Description: परियोजनाले आफ्नो कार्यक्षेत्र गौरीशंकर गाउँपालिका १ र २, जुंगू, दोलखामा पाइने परियोजनाका लक्षित बालीहरू र तिनका जातहरूको जानकारीहरू...
खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा नं. ४, छिप्रा, हुम्लामा पाइने रैथाने बालीका जातहरु

खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा नं. ४, छिप्रा, हुम्लामा पाइने रैथाने बालीका जातहरु

खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा नं. ४, छिप्रा, हुम्लामा पाइने रैथाने बालीका जातहरु Authors: Saroj Pant, Sundar Rawat, Niranjan Pudasaini Year: 2020 Description: परियोजनाले आफ्नो कार्यक्षेत्र खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा नं. ४, छिप्रा, हुम्लामा पाइने परियोजनाका लक्षित बालीहरू र...